MEME ESTETİĞİ

MEMENİN YENİDEN YAPILMASI.

Memenin yeniden yapılması ne demektir?

Memenin yeniden yapımı ( Meme rekonstrüksiyonu ) meme kanseri nedeniyle memesi alınan kadınlara, kaybedilen memesinin yeniden kazandırılması ameliyatıdır. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında gelmektedir. Yaklaşık bir oranla her 9 kadından birinde görülmektedir. Meme kanseri olan bir kişi, kanser korkusunun yanında çok önemli bir cinsellik objesi ve süt üretme dokusu olan memesini de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Kanserin tedavi sürecinde, memesinin alınmış olmasının getirdiği psikolojik sorunlarla da başa çıkmaya çalışırlar. 

Mastektomi sonrası meme onarımı ne zaman yapılabilir?

Bu konuda iki farklı yaklaşım vardır. Anında onarım veya geç dönemde onarım. Anında ya da eş zamanlı meme onarımının estetik kazanımları çok daha iyidir. Genellikle erken evre kanserlerde uygulanır. Fakat ileri evre kanserlerde de uygulanmaktadır. Özellikle kişinin kendi dokuları kullanılarak yapılan memesi radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavilere engel değildir. Geç dönem onarımları ise, kişinin memesi alındıktan sonra uygulanacak tedaviler bittikten sonra yapılan memenin tekrar yapılmasıdir.

Memenin yeniden yapılması hangi yöntemlerle olmaktadır?

Temelde iki farklı yöntem vardır.

  1. Silikon protezler veya doku genişleticiler ile meme yapılması.
  2. Kişinin kendi dokuları ile ( otolog dokular ) memenin yapılması.


Hangi tekniğin seçileceği, hastanın genel durumuna, göğüs duvarının yapısal özelliklerine, doku eksikliğinin miktarına, hastanın ve doktorun tercihlerine göre değişmektedir.

Doku genişletme ( Balon yöntemi ) ile meme yapılması ne zaman mümkündür?

Mastektomili taraftaki doku eksiliği 7-8 cm kadarsa ve göğüs duvarındaki mevcut doku kalitesi doku genişletme sırasında problem çıkarmayacak ise yani göğüs kası mastektomi sırasında alınmamış ise seçilebilecek yöntemdir. Göğüs kasının altına önce doku genişletici bir protez ( balon ) yerleştirilir, daha sonra belirli periyotlarla bu balon şişirilerek istenilen genişleme sağlanır. Bu süre yaklaşık 3 ay kadardır. Genişleme maksimuma ulaşınca memenin doğal düşüklüğünü elde edebilmek için balon bir miktar indirilip, yaklaşık 4-6 ay kadar beklenir. Daha sonra doku genişletici çıkarılıp oluşturlan boşluğa kalıcı silikon protez yerleştirilir. Son yıllarda bazı doku genişleticiler hem silicon protezi hemde balonu içerdiklerinden tedavi sonunda değiştirilmeye gerek kalmaz.

Sırt dokusu ile meme yapılması nasıl bir ameliyattır?

Mastektomili taraftaki doku eksikliği 7-8 cm den fazla ise, gerekli doku desteğini sağlamak için, sırttaki latissimus dorsi kası ve üzerindeki bir miktar deri kullanılmaktadır. Genellikle; bu kas tek başına yeterli büyüklükte meme dokusu yapmaya yetmez ve beraberinde silikon protez kullanmak gerekebilir. Ancak küçük boyutta meme yapacak isek o zaman, kas tek başına yeterli olabilir.

Memenin yeniden yapılması kaç seansta gerçekleşir?

Meme kanseri sonucunda alınmış olan bir memenin, yeniden yapımının tamamlanması,  iki ya da 3 seansta mümkün olmaktadır. İlk ameliyatta alınan memenin kitle olarak tekrar oluşturulması gerçekleştirilir. 2. Ameliyatta; her iki memenin şekil ve büyüklük olarak birbirine mümkün olduğunca yakın hale gelmesi sağlanmaktadır. 3. Seansta ise yeniden yapılan memeye meme başı yapılmaktadır. Birinci ameliyatı büyük, 2. ameliyatı orta, 3. ameliyatı ise küçük ameliyat olarak düşünebiliriz

Memenin yeniden yapılması için hangisi en iyi tekniktir?

Hangi tekniğin en iyi ve en uygun teknik olduğuna karar vermede en belirleyici durum; meme alınırken hangi yöntemin uygulandığıdır. Diğer bir deyişle meme alındıktan sonra, göğüs duvarında ne miktarda ve ne kıvamda bir doku kaldığıdır. Estetik cerrahınız hangi yöntemin uygulanacağına sizi muayene ettikten sonra karar verecektir. Kimi hastada doğrudan silikon protez uygulamak en doğru seçenek olurken, bazılarına doku genişletici, bazılarına da vücudunun başka bölgesinden doku aktarımı yapmak gerekecektir.

Sadece silikon protez ile memenin yapılması hangi durumda mümkündür?

Mastektomili ( memenin alındığı taraf ) taraftaki doku eksikliği 5’ cm den az ise ve mastektomi sahasında protezi örtüp destek sağlamaya yetecek miktarda deri- derialtı dokusu mevcut ise seçilebilecek yöntemdir. Diğer seçeneklere göre daha kolay bir yöntemdir.  Eğer göğüs kası ( pektoralis major ) duruyor ise bu kasın altında oluşturulan boşluğa uygun hacimde silikon protez yerleştirilirek meme yapılır.

Karın dokusu ile meme yapılması nasıl bir ameliyattır?

Karın dokusu ( Rektus Abdominis ) flebi ile meme onarımı: 
Memenin yeniden yapılmasında en çok kullanılan ve son yıllardaki en popüler tekniktir. Bu teknikte karın germe ameliyatında atılacak olan doku ( ki bu doku karın derisi, derialtı yağ dokusu ve düz karın kasının çok küçük bir miktarını içerir ) bu teknikte atılmaz ve meme onarımında kullanılır. Aynı zamanda bu ameliyatta hastanın karnı da gerilmiş olur. Karın dokusu flebi ile meme onarılırken başka bir materyal kullanılmasına gerek yoktur, flep tek başına büyük hacimde bir memeyi yapmaya dahi yeterlidir.

Mikrocerrahi yöntemi ile ( Serbest doku aktarımı ) memenin yapılması ne demektir?

Meme onarımının en sofistike seçeneğini oluşturur. Vücudun uzak bölgesinden bir dokunun atar ve toplar damarları ile beraber alınıp, göğüs bölgesine getirilerek mikroskop altında buradaki atar ve toplar damarlara dikilmesi ve bu dokuya meme şeklinin verilmesi işlemidir. Aktarılacak doku seçenekleri içinde karın flebi (Rektus abdominis), kalça flebi (gluteal flep), uyluk flebi (anterolateral tigh flep ) sayılabilir. Bazen bu flepler, sadece deriye giden delici (perforatör) damarlar ile de hazırlanabilir.

Meme başı ve areola (etrafındaki renkli bölüm) ne zaman ve nasıl yapılır?

Memenin yeniden yapılması ameliyatlarının en son aşamasıdır. Genellikle lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Meme başı onarımda kullanılan lokal flepler, karşı meme başının yarısının kullanılması, gibi pek çok teknik vardır. Areolanın oluşturulması için ise deri aşıları veya tatuaj ( dövme )yöntemleri seçilebilir.

Memenin tamamen oluşturulması ne kadar zamanda gerçekleşmektedir?

Meme onarımı ( meme rekonstrüksiyonu ) ameliyatı olmayı düşünen kişilerin, daha en başından kabullenmeleri gereken gerçek, bu sürecin sabırlı olmayı gerektirdiği, sadece bir seansla bu olayın tamamlanamayacağı, 2 veya 3 seans ameliyatın gerekeceğidir. Bu ameliyatlardan birincisi büyük ve uzun süren ameliyattır. Diğer seanslar ise yeniden yapılan meme ile, diğer memenin birbirine benzer hale getirilmesi için gereken ve daha kısa süren, bazen lokal anestezi ile de yapılan ( meme başı onarımı ) ameliyatlardır. Bu sürecin tamamlanması, iyileşme dönemlerinin gidişatına göre genellikle 9 ay-1 yıl kadar sürebilir. Bazen biraz daha uzun olabilir.

Estetik ile ilgili bir sorunuz mu var?

Ben ve ekibim tüm sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.